Boeken voor Mannen

Backbone: Voor bewuste mannen met ruggengraat

Gottmer Uitgevers Groep b.v., 25 mrt. 2016

In Backbone wordt uitgelegd wat het inhoudt om een sterke, spirituele man te zijn: een spirituele man is mentaal en fysiek gezond en sterk zonder zijn gevoeligheid te hoeven verbergen. Dit boek laat zien dat door zelfanalyse, meditatieoefeningen en het formuleren van een missie iedere echte man zijn eigen pad kan uitstippelen en zodoende krachtig in het leven kan komen te staan.

‘In een tijd dat de westerse samenleving doortrokken is van feminiene waarden is het voor de moderne man moeilijk om zijn innerlijke kracht te vinden. De auteur, een bekend spiritueel leraar, wil hier met zijn boek een einde aan maken door een mannelijk model voor transformatie te bieden. We groeien op met het idee dat materiële welvaart, een geslaagde loopbaan, liefde en gezondheid de basiselementen voor geluk zijn. De auteur meent echter dat levensdoel, spirituele connectie en psychische heling vele malen belangrijker zijn.

Om aan deze voorwaarden te voldoen dient de man vier rollen in evenwicht te brengen, die van koning, krijger, mysticus en minnaar. Gelardeerd met Amerikaans-indiaanse en Indiase wijsheden en vele, ook persoonlijke voorbeelden worden we meegenomen op een avontuurlijke queeste naar innerlijke groei. Bevat oefeningen en vragen. Helder geschreven, inspirerend en uitdagend; het boek vult een gat in de markt!’ – Frans Gerritsen


Man o Man: Je faalt niet. Je doet wat je kunt.

Singel Uitgeverijen, 1 sep. 2017

Je faalt niet. Je doet wat je kunt, en dat is goed genoeg. Dat is wat Nathan Vos, die in 2015 zijn lieve, verstandige en heel lang best gelukkige broer David verloor aan zelfdoding, aan mannen wil meegeven. Want, zegt hij, wij mannen moeten wat minder klooien, en meer een écht leven leiden. Vaak weten we niet waar we voor staan, hoe we het beste met onszelf en anderen moeten omgaan en wat we nou eigenlijk echt willen. Meestal spelen we rollen. En dat is onhandig, zonde, en soms dus gevaarlijk.

In Nederland brengen ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen zichzelf om het leven. Maar vrouwen zijn twee keer zo vaak depressief. Hoewel het een niet per se met het ander te maken heeft, lijkt de correlatie helder: mannen zoeken geen hulp. Als ze al weten dat ze het nodig hebben. Nathan onderzoekt waar het misging bij David én bij elf lotgenoten, onder meer door met hun weduwes te praten. Hij komt daarbij tot nieuwe, wezenlijke vragen. Zoals: weet je zeker dat je vader van je hield? Wat of wie helpt jou als je het zwaar hebt? Welke rollen speel je? En: denk je dat je faalt? Aangrijpend, ingrijpend, liefdevol, moedig en supereerlijk. Een wake-up call, voor mannen én vrouwen. – Francine Oomen ‘

In wat niet gezegd wordt schuilt vaak de tragiek, dit boek haalt die naar boven…’ – Rick de Leeuw ‘

Een helend en optimistisch boek voor mannen die klooien, pretenderen en vinden dat ze falen, en voor vrouwen die mannen kennen die klooien, pretenderen en vinden dat ze falen. Kortom: een boek voor iedereen.’ – Erik Jan Harmens

‘Man o man, een boek over mannen in crisis, over wat we allemaal van onszelf moeten, over hoe we proberen oplossingen te vinden die er niet zijn, en hoe we dan naar de nooduitgang zoeken.’ – Ivan Wolffers


De wildeman: voor mannen op zoek naar authenticiteit

Unieboek | Het Spectrum, 27 aug. 2013

In de jaren 80 hebben veel mannen hun`vrouwelijke kanten ontwikkeld, maar de zachtaardige, softe man heeft weinig levenskracht. Het andere uiterste machogedrag is ook geen alternatief voor de man van nu. Hoe kom je tot een goede mix tussen gevoeligheid en doortastendheid?

Robert Bly toont aan de hand van oeroude verhalen en legenden aan wat hij de actieve mannelijkheid noemt. Mannen die een evenwicht hebben gevonden tussen de emotionele en de stoere, beschermende kant van hun persoonlijkheid, passeren de revue. De Wildeman biedt zowel een geheel nieuwe als een oeroude visie op volwassen mannelijkheid.

‘De Amerikaanse dichter en onderzoeker van de mannenemancipatie Bly houdt voornamelijk aan de hand van het sprookje ‘IJzeren Hans’ van Grimm maar ook verwijzend naar veel andere legenden en mythologisch materiaal, een krachtig pleidooi voor een grotere verantwoordelijkheid van oudere mannen (vaders) voor jongeren (zonen), die behoefte hebben aan iets dat de oeroude inwijdingsrituelen in de mannengemeenschap kan vervangen.

Concurrentie, vrees, rivaliteit en een problematische visie op seks brengen veel mannen in gefrustreerd macho-gedrag, maar de ‘softies’ hebben ondertussen niet minder problemen omdat ‘Kracht & Macht’ gecorrumpeerd zijn geworden in plaats van geheiligde attributen van een positief aanvaarde autoriteit. Voor vaders en zoons, die lijden of geleden hebben onder elkaars onbereikbaarheid, is het lezen van ‘De wildeman’ een helende ervaring.’ – Peter den Haring


Goden in elke man: een nieuwe psychologie van de man

Voorkant

Lemniscaat, Uitgeverij, 1989

Beschrijving van de typerende karaktertrekken van de goden uit de Griekse mythologie, die in elke man aanwezig zijn.

De schrijfster, een Jungiaanse psychoanalytica, behandelt in dit helder geschreven boek verschillende persoonlijkheidsstructuren aan de hand van mythische verhalen uit de voornamelijk Griekse godenwereld. Ze wijst in deze structuren op een bepaald dominant archetype, waarbij ook invloeden van andere archetypen aanwijsbaar zijn. Hierdoor verschaft ze in Jungiaanse zin een goed inzicht in de psychische ontwikkeling, het maatschappelijke gedrag en eventuele psychische stoornissen als gevolg van een discrepantie in de ontwikkeling tussen het voornamelijk dominante archetype en het uiterlijke gedrag. In dit verband geeft ze therapeutische en heilpedagogische adviezen.

Van harte aanbevolen aan ontwikkelde leken en collega’s, die door overweging van de geboden stof zichzelf daarin herkennen en inzicht krijgen in hun eigen, soms problematische structuur, om daardoor zonodig tot fundamentele innerlijke veranderingen te komen.


Return of the Warriors

Voorkant

Lionheart, 2000

First in the Toltec Teachings Series, Return of the Warriors introduces the Warrior’s Path and the Toltec Path of Freedom. This is an action-based approach to life, in which individuals are taught to value their own experience more highly than information from others. Theun Mares introduces the basic concepts of this path, as well as the practical techniques, and provides the tools used by warriors in everyday life to build self-belief, self-reliance and self-empowerment – the true foundations for freedom.

Topics include: Your view of the world – how it defines you, how you maintain it and the steps you need to take to break out of it. The power of true knowledge and how this leads to unwavering belief in self and true success. Becoming aware of your social conditioning and how to start freeing yourself from it. The secrets used by warriors on this path to achieve lasting change and freedom. Why your weaknesses are your unrealised potentials and the keys to using them to realise your dreams.


Terugkeer van de Koning

VBK Media, 2 okt. 2012

In dit inspirerende boek ontvouwt Ton van der Kroon, een van de voortrekkers van het mannenwerk in Nederland, zijn visie op de man aan de hand van een aantal initiatieverhalen. Thema’s als de afwezige vader, de verbinding tussen lust en liefde en de rol van mannen in de maatschappij worden belicht aan de hand van oude mythen zoals die van Parcival en Dionysus, maar ook moderne films als The Matrix, Lord of the Rings en De Leeuwenkoning. Het boek is een oproep aan de man om zijn werkelijke plek in te nemen en om niet vanuit zijn hoofd of vanuit zijn buik, maar vanuit zijn hart te gaan leven. Daarom geeft hij vorm aan een oud en universeel thema: de terugkeer van de koning.

De auteur, groepsleider en sleutelfiguur uit het mannenwerk in Nederland, geeft in dit boek zijn visie op de veranderende rol van mannen. Hij doet dat aan de hand van initiatiemythen, mythische verhalen over volwassen worden. Daarin komen steeds dezelfde figuren voor, in verschillende gedaanten. De auteur beschrijft zeven van dergelijke archetypen, die overeenkomen met evenzovele aspecten van de mannelijke psyche (zoals liefde, macht, creativiteit etc.). Er is sprake van een parallel tussen deze archetypen en de chakra’s (lichamelijke energiecentra) uit de oosterse filosofie. De combinatie vormt de basis van dit boek. Bij elk chakra koos de auteur een bijpassend verhaal (Parcival, Hamlet, de Leeuwenkoning) en een bewustwordingsoefening.

Doel van het boek is dat mannen zich bewust worden van verwaarloosde aspecten in hun persoonlijkheid en dat zij de ruimte krijgen om al hun kwaliteiten (mannelijk en vrouwelijk) tot ontplooiing te brengen. Een prettig leesbaar boek dat mannen die hiervoor openstaan, zeker de weg zal kunnen wijzen naar wezenlijke verandering.


Nooit meer mr Nice Guy

Vior Webmedia, 24 nov. 2017

IEDEREEN KENT EEN NICE GUY. Misschien ben je zelf zo’n man… Een man die fantastisch kan luisteren, wiens vriendinnen vaak tegen hem zeggen dat hij zo’n aanwinst is, maar die nooit een echte date heeft op een zaterdagavond. De echtgenoot die wanhopig probeert zijn vrouw te behagen, maar wiens huwelijk emotioneel en seksueel verre van bevredigend is. De betrouwbare vriend bij wie iedereen aanklopt voor klusjes en adviezen, maar wiens eigen leven een rommeltje is.

Volgens dr. Glover geloven deze mannen in de mythe dat ze geliefd zullen worden en nooit ergens problemen mee zullen ondervinden, zolang ze maar ‘aardig’ zijn en altijd alles ‘goed’ doen – terwijl ze ondertussen hun eigen behoeften en mannelijkheid opofferen. Dit is wat dr. Robert A. Glover, psychotherapeut en codirecteur van het Center for Healing en Recovery (Washington), het ‘Nice Guy-syndroom’ noemt.

Nooit meer Mister Nice Guy is gebaseerd op jarenlange klinische groepstherapie met mannen en stellen. Het boek vernietigt de schadelijke mythe waarin Nice Guys geloven. Ben je een Nice Guy? Dan leert dit boek je dat je de destructieve patronen kunt doorbreken en de controle over je eigen leven weer terug kunt krijgen door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het vervullen van je eigen behoeften. Je leert om: – te stoppen met zoeken naar goedkeuring van anderen; – grenzen te stellen en integer om te gaan met conflicten; – te genieten van intieme relaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect; – een spannender seksleven te hebben; – je carrière naar een hoger niveau te brengen en de professionele aandacht te krijgen die je verdient.

Nooit meer Mister Nice Guy staat vol bewezen strategieën en uit het leven gegrepen succesverhalen. Het boek biedt handvatten die voor jou (en/of je partner) van onschatbare waarde kunnen zijn om gezonde en meer bevredigende relaties op te bouwen en met vertrouwen van het leven te genieten.


Making sense of Man

Voorkant

Alliance Book Company, 1 feb. 2008

Step into the world of Alison Armstrong, where love, care, and attention from men are normal and relied upon-and a way of life available for every women. Do you have to sell our soul? Not even close. This book can be your guide, an unexpected friend, even a prophecy for your future. Funny information-packed text, illustrative charts and enlightening side-bars will deliver priceless insights into men their motivations and their inspirations.

Making Sense of Men will teach you:”Why men pursue some women for sex and others for heart-felt relationships”How to tell when a man is emotionally involved”How to inspire generosity and attentiveness in all men”How you can be strong and successful-without discouraging men.


 

Dennis

Schrijf hier je respons

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.