1. Backbone
 2. Bewust man zijn
 3. Man o Man
 4. De wildeman
 5. Goden in elke man
 6. Return of the Warriors
 7. Terugkeer van de Koning
 8. Nooit meer mr Nice Guy
 9. Making sense of Men
 10. The Quest for Maleness
 11. Koning, krijger, magiër, minnaar
 12. To be a man
 13. Meesterschap in Mannelijkheid
 14. Knights Without Armor
 15. Als man je eigen weg vinden
 16. Boek voor MANNEN
 17. De Kracht van Echte Mannen

Backbone: Voor bewuste mannen met ruggengraat.

David H. Wagner

Gottmer Uitgevers Groep b.v., 25 mrt. 2016

In Backbone wordt uitgelegd wat het inhoudt om een sterke, spirituele man te zijn: een spirituele man is mentaal en fysiek gezond en sterk zonder zijn gevoeligheid te hoeven verbergen. Dit boek laat zien dat door zelfanalyse, meditatieoefeningen en het formuleren van een missie iedere echte man zijn eigen pad kan uitstippelen en zodoende krachtig in het leven kan komen te staan.

‘In een tijd dat de westerse samenleving doortrokken is van feminiene waarden is het voor de moderne man moeilijk om zijn innerlijke kracht te vinden. De auteur, een bekend spiritueel leraar, wil hier met zijn boek een einde aan maken door een mannelijk model voor transformatie te bieden. We groeien op met het idee dat materiële welvaart, een geslaagde loopbaan, liefde en gezondheid de basiselementen voor geluk zijn. De auteur meent echter dat levensdoel, spirituele connectie en psychische heling vele malen belangrijker zijn.

Om aan deze voorwaarden te voldoen dient de man vier rollen in evenwicht te brengen, die van koning, krijger, mysticus en minnaar. Gelardeerd met Amerikaans-indiaanse en Indiase wijsheden en vele, ook persoonlijke voorbeelden worden we meegenomen op een avontuurlijke queeste naar innerlijke groei. Bevat oefeningen en vragen. Helder geschreven, inspirerend en uitdagend; het boek vult een gat in de markt!’ – Frans Gerritsen


Bewust man zijn

John Gray, Arjuna Ardagh

Uitgegeven door Samsara, 2018

Bewust man zijn helpt een man om naar binnen te kijken, leert hem zijn doel en missie te ontdekken, en laat hem contact maken met zijn gevoelens. Het ondersteunt hem in zijn streven om zijn eigen weg te gaan en daarin authentiek te zijn.

Dit boek is een praktische gids voor iedere man die zijn eigenheid en kracht wil ontdekken en volgen en onderzoekt de kwaliteiten van het nieuwe man-zijn. Maar Bewust man zijn biedt ook handvatten voor het aangaan van de uitdagingen waarbij mannen hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen. En natuurlijk, niets is aantrekkelijker dan de bewuste man!

Elk hoofdstuk van het boek omvat tevens een deel voor vrouwen, waarbij de auteur aangeeft hoe een vrouw een goede, uitdagende en betrouwbare man kan herkennen, maar ook hoe zij een man kan helpen het beste van zichzelf naar buiten te brengen.

Bewust man zijn is precies wat mannen op dit moment nodig hebben. Te lang zijn er samenlevingen geweest die mannen juist onbewust hebben gehouden van hun werkelijke behoeften. We hebben mannen te veel geleerd te overleven (geld verdienen, een beschermer zijn) en te weinig een eigen weg te gaan en daarin authentiek te zijn.


Man o Man: Je faalt niet. Je doet wat je kunt.

Nathan Vos

Singel Uitgeverijen, 1 sep. 2017

Je faalt niet. Je doet wat je kunt, en dat is goed genoeg. Dat is wat Nathan Vos, die in 2015 zijn lieve, verstandige en heel lang best gelukkige broer David verloor aan zelfdoding, aan mannen wil meegeven. Want, zegt hij, wij mannen moeten wat minder klooien, en meer een écht leven leiden. Vaak weten we niet waar we voor staan, hoe we het beste met onszelf en anderen moeten omgaan en wat we nou eigenlijk echt willen. Meestal spelen we rollen. En dat is onhandig, zonde, en soms dus gevaarlijk.

In Nederland brengen ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen zichzelf om het leven. Maar vrouwen zijn twee keer zo vaak depressief. Hoewel het een niet per se met het ander te maken heeft, lijkt de correlatie helder: mannen zoeken geen hulp. Als ze al weten dat ze het nodig hebben. Nathan onderzoekt waar het misging bij David én bij elf lotgenoten, onder meer door met hun weduwes te praten. Hij komt daarbij tot nieuwe, wezenlijke vragen. Zoals: weet je zeker dat je vader van je hield? Wat of wie helpt jou als je het zwaar hebt? Welke rollen speel je? En: denk je dat je faalt? Aangrijpend, ingrijpend, liefdevol, moedig en supereerlijk. Een wake-up call, voor mannen én vrouwen. – Francine Oomen ‘

In wat niet gezegd wordt schuilt vaak de tragiek, dit boek haalt die naar boven…’ – Rick de Leeuw ‘

Een helend en optimistisch boek voor mannen die klooien, pretenderen en vinden dat ze falen, en voor vrouwen die mannen kennen die klooien, pretenderen en vinden dat ze falen. Kortom: een boek voor iedereen.’ – Erik Jan Harmens

‘Man o man, een boek over mannen in crisis, over wat we allemaal van onszelf moeten, over hoe we proberen oplossingen te vinden die er niet zijn, en hoe we dan naar de nooduitgang zoeken.’ – Ivan Wolffers


De wildeman: Voor mannen op zoek naar authenticiteit.

Bly Robert

Unieboek | Het Spectrum, 27 aug. 2013

In de jaren 80 hebben veel mannen hun`vrouwelijke kanten ontwikkeld, maar de zachtaardige, softe man heeft weinig levenskracht. Het andere uiterste machogedrag is ook geen alternatief voor de man van nu. Hoe kom je tot een goede mix tussen gevoeligheid en doortastendheid?

Robert Bly toont aan de hand van oeroude verhalen en legenden aan wat hij de actieve mannelijkheid noemt. Mannen die een evenwicht hebben gevonden tussen de emotionele en de stoere, beschermende kant van hun persoonlijkheid, passeren de revue. De Wildeman biedt zowel een geheel nieuwe als een oeroude visie op volwassen mannelijkheid.

‘De Amerikaanse dichter en onderzoeker van de mannenemancipatie Bly houdt voornamelijk aan de hand van het sprookje ‘IJzeren Hans’ van Grimm maar ook verwijzend naar veel andere legenden en mythologisch materiaal, een krachtig pleidooi voor een grotere verantwoordelijkheid van oudere mannen (vaders) voor jongeren (zonen), die behoefte hebben aan iets dat de oeroude inwijdingsrituelen in de mannengemeenschap kan vervangen.

Concurrentie, vrees, rivaliteit en een problematische visie op seks brengen veel mannen in gefrustreerd macho-gedrag, maar de ‘softies’ hebben ondertussen niet minder problemen omdat ‘Kracht & Macht’ gecorrumpeerd zijn geworden in plaats van geheiligde attributen van een positief aanvaarde autoriteit. Voor vaders en zoons, die lijden of geleden hebben onder elkaars onbereikbaarheid, is het lezen van ‘De wildeman’ een helende ervaring.’ – Peter den Haring


Goden in elke man: Een nieuwe psychologie van de man.

Jean Shinoda Bolen

Lemniscaat, Uitgeverij, 1989

Beschrijving van de typerende karaktertrekken van de goden uit de Griekse mythologie, die in elke man aanwezig zijn.

De schrijfster, een Jungiaanse psychoanalytica, behandelt in dit helder geschreven boek verschillende persoonlijkheidsstructuren aan de hand van mythische verhalen uit de voornamelijk Griekse godenwereld. Ze wijst in deze structuren op een bepaald dominant archetype, waarbij ook invloeden van andere archetypen aanwijsbaar zijn. Hierdoor verschaft ze in Jungiaanse zin een goed inzicht in de psychische ontwikkeling, het maatschappelijke gedrag en eventuele psychische stoornissen als gevolg van een discrepantie in de ontwikkeling tussen het voornamelijk dominante archetype en het uiterlijke gedrag. In dit verband geeft ze therapeutische en heilpedagogische adviezen.

Van harte aanbevolen aan ontwikkelde leken en collega’s, die door overweging van de geboden stof zichzelf daarin herkennen en inzicht krijgen in hun eigen, soms problematische structuur, om daardoor zonodig tot fundamentele innerlijke veranderingen te komen.


Return of the Warriors

Theun Mares

Lionheart, 1995

First in the Toltec Teachings Series, Return of the Warriors introduces the Warrior’s Path and the Toltec Path of Freedom. This is an action-based approach to life, in which individuals are taught to value their own experience more highly than information from others. Theun Mares introduces the basic concepts of this path, as well as the practical techniques, and provides the tools used by warriors in everyday life to build self-belief, self-reliance and self-empowerment – the true foundations for freedom.

Topics include: Your view of the world – how it defines you, how you maintain it and the steps you need to take to break out of it. The power of true knowledge and how this leads to unwavering belief in self and true success. Becoming aware of your social conditioning and how to start freeing yourself from it. The secrets used by warriors on this path to achieve lasting change and freedom. Why your weaknesses are your unrealised potentials and the keys to using them to realise your dreams.


Terugkeer van de Koning

Ton van der Kroon

VBK Media, 2 okt. 2012

In dit inspirerende boek ontvouwt Ton van der Kroon, een van de voortrekkers van het mannenwerk in Nederland, zijn visie op de man aan de hand van een aantal initiatieverhalen. Thema’s als de afwezige vader, de verbinding tussen lust en liefde en de rol van mannen in de maatschappij worden belicht aan de hand van oude mythen zoals die van Parcival en Dionysus, maar ook moderne films als The Matrix, Lord of the Rings en De Leeuwenkoning. Het boek is een oproep aan de man om zijn werkelijke plek in te nemen en om niet vanuit zijn hoofd of vanuit zijn buik, maar vanuit zijn hart te gaan leven. Daarom geeft hij vorm aan een oud en universeel thema: de terugkeer van de koning.

De auteur, groepsleider en sleutelfiguur uit het mannenwerk in Nederland, geeft in dit boek zijn visie op de veranderende rol van mannen. Hij doet dat aan de hand van initiatiemythen, mythische verhalen over volwassen worden. Daarin komen steeds dezelfde figuren voor, in verschillende gedaanten. De auteur beschrijft zeven van dergelijke archetypen, die overeenkomen met evenzovele aspecten van de mannelijke psyche (zoals liefde, macht, creativiteit etc.). Er is sprake van een parallel tussen deze archetypen en de chakra’s (lichamelijke energiecentra) uit de oosterse filosofie. De combinatie vormt de basis van dit boek. Bij elk chakra koos de auteur een bijpassend verhaal (Parcival, Hamlet, de Leeuwenkoning) en een bewustwordingsoefening.

Doel van het boek is dat mannen zich bewust worden van verwaarloosde aspecten in hun persoonlijkheid en dat zij de ruimte krijgen om al hun kwaliteiten (mannelijk en vrouwelijk) tot ontplooiing te brengen. Een prettig leesbaar boek dat mannen die hiervoor openstaan, zeker de weg zal kunnen wijzen naar wezenlijke verandering.


Nooit meer mr Nice Guy

Robert A. Glover

Vior Webmedia, 24 nov. 2017

IEDEREEN KENT EEN NICE GUY. Misschien ben je zelf zo’n man… Een man die fantastisch kan luisteren, wiens vriendinnen vaak tegen hem zeggen dat hij zo’n aanwinst is, maar die nooit een echte date heeft op een zaterdagavond. De echtgenoot die wanhopig probeert zijn vrouw te behagen, maar wiens huwelijk emotioneel en seksueel verre van bevredigend is. De betrouwbare vriend bij wie iedereen aanklopt voor klusjes en adviezen, maar wiens eigen leven een rommeltje is.

Volgens dr. Glover geloven deze mannen in de mythe dat ze geliefd zullen worden en nooit ergens problemen mee zullen ondervinden, zolang ze maar ‘aardig’ zijn en altijd alles ‘goed’ doen – terwijl ze ondertussen hun eigen behoeften en mannelijkheid opofferen. Dit is wat dr. Robert A. Glover, psychotherapeut en codirecteur van het Center for Healing en Recovery (Washington), het ‘Nice Guy-syndroom’ noemt.

Nooit meer Mister Nice Guy is gebaseerd op jarenlange klinische groepstherapie met mannen en stellen. Het boek vernietigt de schadelijke mythe waarin Nice Guys geloven. Ben je een Nice Guy? Dan leert dit boek je dat je de destructieve patronen kunt doorbreken en de controle over je eigen leven weer terug kunt krijgen door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het vervullen van je eigen behoeften. Je leert om: – te stoppen met zoeken naar goedkeuring van anderen; – grenzen te stellen en integer om te gaan met conflicten; – te genieten van intieme relaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect; – een spannender seksleven te hebben; – je carrière naar een hoger niveau te brengen en de professionele aandacht te krijgen die je verdient.

Nooit meer Mister Nice Guy staat vol bewezen strategieën en uit het leven gegrepen succesverhalen. Het boek biedt handvatten die voor jou (en/of je partner) van onschatbare waarde kunnen zijn om gezonde en meer bevredigende relaties op te bouwen en met vertrouwen van het leven te genieten.


Making sense of Men

Alison A. Armstrong

Alliance Book Company, 1 feb. 2008

Step into the world of Alison Armstrong, where love, care, and attention from men are normal and relied upon-and a way of life available for every women. Do you have to sell our soul? Not even close. This book can be your guide, an unexpected friend, even a prophecy for your future. Funny information-packed text, illustrative charts and enlightening side-bars will deliver priceless insights into men their motivations and their inspirations.

Making Sense of Men will teach you: “Why men pursue some women for sex and others for heart-felt relationships”, “How to tell when a man is emotionally involved”, “How to inspire generosity and attentiveness in all men”, “How you can be strong and successful-without discouraging men”.


The Quest for Maleness

Théun Mares

Lionheart Pub., 1999

Every man longs to know his masculinity-yearns to touch the core of his maleness. This is the quest that all men undertake. Yet, why is this quest usually so fruitless? Why are true creativity, excitement and fulfillment lacking in so many men’s lives today?

In this book, Théun Mares shows that the knowledge of what it means to be male has been partly lost, and partly distorted through myth and social conditioning. The Quest for Maleness explodes many of the myths surrounding masculinity. It traces a new map for men to understand themselves, their deepest fears and longings, and it provides the tools to enable them to unfold their full potential.

Revealing the real nature of male sexuality, Théun shows how men can access this in order to regain their hidden power and creativity.


Koning, krijger, magiër, minnaar: Herwaardering van de rol van de mannelijke archetypen in de moderne man.

Robert L. Moore, Douglas Gillette

One Cue Coaching, 2012

De alom geprezen, Jungiaanse introductie tot de psychologische basis van een volwassen, authentieke en gerevitaliseerde mannelijkheid.

De Jungiaanse analisten Robert Moore en Douglas Gillette herdefiniëren eeuwenoude concepten van mannelijkheid en stellen het argument dat volwassen mannelijkheid niet beledigend of dominant is, maar generatief, creatief en krachtgevend. Moore en Gillette definiëren duidelijk de vier volwassen mannelijke archetypen die opvallen door mythe en literatuur in de geschiedenis: de koning (de energie van rechtvaardige en creatieve ordening), de krijger (de energie van agressieve maar niet-gewelddadige actie), de tovenaar (de energie van inwijding en transformatie), en de minnaar (de energie die een verbinding maakt met anderen en de wereld), evenals de vier onvolwassen patronen die het mannelijke potentieel verstoren (goddelijk kind, oedipaal kind, bedrieger en held).

Koning, Krijger, Magiër, Minnaar is een verkenningstocht die mannen helpt hun mannelijk psyche beter te begrijpen en te verdiepen.


To be a man: Vind je ware mannelijke kracht.

Robert Masters

VBK Media, 17 jun. 2015

In To be a man behandelt Robert Augustus Masters levensvragen waar mannen mee worstelen. “Ik heb alles: een mooi huis, een goede baan, een leuke vrouw en lieve kinderen, waarom ben ik dan toch zo ontevreden?” “Hoe kan ik krachtiger overkomen, zonder dat anderen mij meteen een eikel vinden?” “Waarom lukt het me maar niet om gelukkig te zijn in mijn relaties?”

Antwoorden of oplossingen zijn niet altijd gemakkelijk, maar ze zijn er wel: mannen moeten hun ‘gevecht’ naar binnen – in zichzelf – verplaatsen. Ze moeten het niet meer zoeken in verslavingen, agressie of porno. Alle pijn, schaamte en schaduw uit het verleden moet eerst vanbinnen worden opgelost. Pas daarna kunnen hoofd, hart en verlangens weer in balans zijn. Robert Augustus Masters geeft daartoe in dit boek handvatten, voorbeelden en oefeningen.


Meesterschap in Mannelijkheid: Wat het betekent om “man” te zijn.

Sujith Ravindran

BookBaby, 1 apr. 2014

Miljoenen mannen stellen zichzelf deze vragen. In deze tijd, waarin mannelijkheid wordt geassocieerd met puberaal gedrag, en veel mannen moeite hebben om de natuurlijke mix van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten te vinden, moeten we teruggaan naar de oorspronkelijke wortels van de heilige waarheden van de oude beschavingen. Dit is precies wat de auteur van dit boek heeft gedaan.

Dit boek vindt zijn oorsprong in de persoonlijke zoektocht van de schrijver waarin hij zijn eigen oorspronkelijke mannelijke Zelf weer moest terugvinden tijdens een proces dat jaren heeft geduurd. Vele jaren van hard werken met coaches en leraren, verspreid over allerlei spirituele stromingen, kwam hij uiteindelijk terug daar waar hij zijn wortels heeft: in India. Hij herontdekte de levensloop en de mythologie van Lord Shiva, de Indiase God van de Vernietiging en de Schepping, die in zijn oorspronkelijke fysieke oerverschijning de ultieme verpersoonlijking is van het mannelijke.

Mannen die ernaar verlangen om hun diepste wensen te realiseren en hun meest complete zelf willen laten manifesteren, en voor vrouwen die er naar hunkeren om een dieper begrip te ontwikkelen van het meesterschap in mannelijkheid dat in iedere man besloten ligt, is dit uiterst bondige boek een goede handleiding; het behandelt de grootste mannelijke kwaliteiten van Shiva.


Knights Without Armor: A Guide to The Inner Lives of Men.

Aaron R. Kipnis

Indigo Phoenix Books, 2004

Thoughtful and provocative – San Francisco Chronicle
Kipnis’ elegant portraits of men offer poignant support for his claims – Los Angeles Times
A fresh vision that points the way for a new male psychology (from foreword by Robert A. Johnson)

From the publisher: This completely revised and new edition offers any reader real insights into the often-private thoughts of men. It represents many years of practice, research and consulting devoted to educating parents, teachers and counselors about key aspects of male psychology that are often poorly understood in treatment and education.

For women who want to better understand their relationships with men and for men who want to hear some straight talk from men who are courageously revisioning their lives, this book will be quite helpful. Dr Aaron Kipnis is a psychologist and full time professor in Santa Barbara, CA. He is the author of Angry Young Men, What Women and Men Really Want, and many other works about the inner lives of men and boys.


Als man je eigen weg vinden

Anselm Grün

VCL/West-Friesland, 2005 – 187 pagina’s

Wat betekent het om man te zijn in de 21ste eeuw?
Veel mannen zijn onzeker over hun rol en over hun plaats in de samenleving. Voor hen beschrijft Anselm Grün achttien mannen uit de bijbel, eigenlijk archetypen. Zo zijn er Jakob – de vader, Mozes – de leider, Salomo – de minnaar en Simson – de krijger.
Deze mannen zijn voorbeelden hoe je met je mannelijke energie in het leven kunt staan.

Grün’s facit: Mannelijke spiritualiteit wordt bepaald door de polen vechten en liefhebben, en elke man moet daarbinnen zijn eigen positie bepalen.
Het materiaal is bijeengebracht uit een jarenlange ervaring in het bezinningswerk. De heldere schrijfstijl en de originele teksten van deze Duitse Benedictijnse monik zijn daarvan het gelukkige resultaat. Een inspirerend boek om zelf te lezen of in groepen te bespreken.


Boek voor MANNEN

Boek voor MANNENEelco Smit

Inzicht Actie Oogsten Media

– Hoe weet jij zeker dat je alles uit het leven haalt wat erin zit?
– Hoe zorg jij voor meer passie en meer plezier in jouw relatie?
– Hoe is het met jouw balans tussen werk en privé?

`Dit boek is één grote bevestiging van wat ik altijd al voelde over mijn “man zijn. Eugène Roorda, ondernemer en columnist BNR Nieuwsradio

`Eelco Smit begrijpt waarom mannen ballen hebben – en dat ze daar wat mee moeten. Patrick Kicken, DJ Radio Veronica en bewustzijnsexpert

`Luister niet naar je vrouw, maar naar Eelco Smit. Die heeft echt het beste met je voor. Dominique Haijtema, journalist en auteur

Of je nu 25 of 45, werknemer of ondernemer bent, iedere man kan meer daadkracht, avontuur en plezier in zijn leven gebruiken. Als je het verschil wilt maken in je leven en je niet wilt neerleggen bij uitstelgedrag, sleur en gepolder dan is dit het boek voor jou.

De enige manier om je goed te voelen als man is het nastreven van zinvolle doelen en het maken van echte keuzes. Pas als er een beroep wordt gedaan op je creativiteit kun je lef tonen en laten zien wie je echt bent. Alleen als je jezelf kunt zijn ben je in vrijheid verbonden met de mensen om je heen. Daar word niet alleen jij, maar je hele omgeving gelukkiger van.

– Wat zijn de concrete doelen in jouw leven?
– Wanneer heb jij voor het laatst een belangrijke bewuste keuze gemaakt?
– Hoe is jouw balans tussen persoonlijk geluk en zakelijk succes?

Boek voor MANNEN is speciaal geschreven voor alle mannen die hun persoonlijke ambities waar willen maken en zo het maximale uit zichzelf willen halen. Het boek biedt je de concrete inzichten en tools om bewust én succesvol je eigen leven te leiden als man.


De kracht van echte mannen

Boek voor MANNENDavid Deida

In De kracht van echte mannen wijst David Deida de moderne man de weg naar een daadkrachtig leven vol integriteit, authenticiteit en vrijheid. Het boek laat zien hoe een man een bevredigend leven kan leiden, door ruimte te geven aan de kern van zijn wezen: zijn mannelijkheid.
Deida stelt dat de trend naar seksuele gelijkheid een belangrijke oorzaak is van het ontbreken van geluk in relaties. Het heeft namelijk niet alleen geleid tot economische en sociale gelijkheid, maar ook tot seksuele neutraliteit. Nu we de gelijkheid tussen de seksen hebben geaccepteerd, zegt Deida, is het tijd om de eigen mannelijke of vrouwelijke essentie weer in ere te herstellen. En daarmee het vuur van de seksuele hartstocht opnieuw aan te wakkeren!


 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *